Místnosti

Místnosti na ANNE TS serveru se dělí do několika skupin:

  • výchozí serverové (Příchozí, AFK)
  • hlavní rozšiřitelné (Místnost X, CS, Diablo, TF, …)
  • volitelné individuální (uživatel si zažádá admina o vytvoření)
  • vlastní dočastné (každý uživatel si může vytvořit vlastní, i zaheslovou místnost).

Výchozí a hlavní místnosti vytváří admin dle potřeby serveru.

Volitelné vytvoří admin dle potřeby uživatele (nejčastěji třeba člen nějakého klanu).
– Tyto místnosti se mažou po 100 dnech neaktivity.

Vlastní místnost si může vytvořit každý sám (návod níže), bez nutnosti souhlasu admina.

Však musíte dodržet zásady slušného chování a stejně jako vaše přezdívka, tak i název místnosti nesmí obsahovat neslušná slova.

Vytvoření vlastní místnosti:

  1. kliknutím pravým tlačítkem myši na nápis „ANNE TeamSpeak server“ (hned nad příchozí místností)
  2. zvolíte „Create Channel
  3. do políčka „Name“ napíšete název vaší místnosti
  4. do políčka „Password“ můžete napsat heslo, bez kterého se k vám nikdo nepřipojí
  5. Channel Type“ musí zůstat „Temporary“ (pokud nebude nikdo v místnosti, tak se místnost automaticky smaže) nebo pro ověřené uživatele ve skupině Normal je možnost „Semi-Permanent“ (místnost zůstane, dokud se server nerestartuje)
  6. kliknutím na „OK“ se místnost vytvoří a server vás do ní přesune

Server vám nastaví Channel Admina, takže můžete v místnost udržovat pořádek (kick, mute, …).